Dopravní-info.eu
Webová aplikace sloužící pro vizualizaci získaných dat, které byly zpracovávány v rámci diplové práce zpracovávané na VŠB-TUO

  • Datum - 05/2015
  • Použité technologie - HTML
Stránka projektu

Kontaktujte mě

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

NAPIŠTE MI ZPRÁVU